Prowadzenie spółki jawnej

Do założenia spółki jawnej potrzebna jest umowa sporządzona w obecności notariusza pod rygorem nieważności. Jest to jedna ze spółek osobowych i najbardziej opłacalna jest to forma dla wspólników planujących prowadzenie działalności o niewielkim zasięgu. Minusem niewątpliwym tejże formy organizacyjno-prawnej jest występowanie odpowiedzialności zbiorowej wspólników za zobowiązania w stosunku do wierzycieli. Każdy wierzyciel spółki swoich roszczeń może dochodzić z majątku wybranego wspólnika. Wniosek z tego taki, że przy zakładaniu spółki jawnej warto dobierać wspólników po dokładnym przemyśleniu. Choć występuje to niewygodne uregulowanie to z drugiej strony w spółkach jawnych nie ma konieczności gromadzenia kapitału podstawowego, jak to ma miejsce w spółkach komandytowo-akcyjnych, czy też spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść umowy spółki jawnej może być dowolnie formułowana, według preferencji wspólników. Wkład do majątku wspólnego można wprowadzić nie tylko w postaci środków pieniężnych, lecz także w formie usług czy wiedzy. Taki rodzaj działalności gospodarczej wymaga także konieczność posiadania kasy fiskalnej, jeśli roczne obroty w naszej firmie przekraczają pięćdziesiąt tysięcy złotych. Spółkę jawną na zewnątrz może reprezentować każdy ze wspólników, nie ma w tym zakresie żadnych obostrzeń.