Prowadzenie firmy ze wspólnikami

Prowadzenie firmy ze wspólnikami

Tworząc przedsiębiorstwo, jedną podstawowych kwestii jest ustalenie ile osób początkowo ma brać udział w pracach tego przedsiębiorstwa. Jest to sprawa zasadnicza, gdyż im większa liczba wspólników biorących udział w biznesie, tym więcej zysków trzeba dzielić między ich wszystkich. Zyskami nikt nie lubi się dzielić, dlatego jest to sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Jednak każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że o ile n początku poradzi sobie sam, o tyle w późniejszej fazie działania firmy, będzie potrzebował wsparcia w różnych dziedzinach. W miarę jak przedsiębiorstwo się rozrasta, potrzebna jest wiedza z różnych dziedzin. Jedna osoba nie jest w stanie poradzić sobie wszystkim. Właściciel przedsiębiorstwa zazwyczaj nie zna się na wszystkich aspektach jej prowadzenia, nie każdy zna obowiązujące przepisy prawa, a jest to konieczne do utrzymania firmy na rynku. Wspólnicy potrafią zdjąć ciężar odpowiedzialności i rozkładają wykonywane zadania między sobą. Wówczas w firmie można stworzyć stosowne działy, zajmujące się odrębnymi sprawami. Oddzielny dział finansowy, odrębnie dział marketingu oraz zaopatrzenia. Wszystkie te działy muszą odpowiednio działać i muszą się nimi zajmować kompetentne osoby, posiadające fachową wiedzę na dany temat i orientujące się w aktualnych regulacjach prawnych. Każda firma musi działać zgodnie z przepisami prawa.