Procedura zakładania działalności gospodarczej

Długość i stopień skomplikowania procedur prowadzących do założenia działalności gospodarczej w dużej mierze zależy od formy prawnej naszego przedsiębiorstwa. Indywidualną działalność gospodarczą czy spółkę cywilną założyć niezwykle łatwo. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, to pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców. Najprostszą drogą na wysłanie takiego wniosku rejestracyjnego jest forma elektroniczna. Jednak każdy przedsiębiorca może osobiście pofatygować się do właściwego urzędu, albo wysłać wniosek w formie listu. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpisanie naszej osoby na listę płatników składki w zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie skarbowym, a także prośbą o nadanie nam numeru REGON. Kolejnym krokiem na drodze do zostania przedsiębiorcą w naszym kraju jest konieczność odwiedzenia głównego urzędu statystycznego. W dzisiejszym świecie, przedsiębiorca nie może się sprawnie poruszać bez posiadania konta firmowego, jednak jest to etap, który można załatwić w pół godziny. Gdy zamierzamy zatrudniać pracowników, wówczas potrzebna będzie także wizyta w państwowej inspekcji pracy. Zgłoszenia pracowników trzeba dokonać tak szybko, jak to tylko możliwe.