Problemy licznych gospodarek

Spora liczba współczesnych gospodarek zagrożonych zapaścią ekonomiczną zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi przede wszystkim tego, kto ma wyprowadzać kraj z zapaści. Wydaje się, że nikt nie ma oporów dzisiaj przed poddaniem się wielkim reformom i zmienieniu swojego życia, ale działania na poziomie krajowym muszą być zsynchronizowane, szybkie i skuteczne. Należy odpowiednio zweryfikować swój faktyczny stan ekonomiczny i obiektywnie spojrzeć na największe wady systemu finansów publicznych – dopiero wtedy wyjść można z wieloma pomysłami, z których tylko niektóre będą równie skuteczne co i sprawiedliwe. Podnoszenie podatków i zwiększanie kosztów życia i tak najbiedniejszych ludzi bez wątpienia nie wchodzi w grę przy wychodzeniu z fatalnej sytuacji ekonomicznej, więc coraz częściej politycy nie są w stanie zaproponować w mediach opinii publicznej nic, na co ta mogłaby się zgodzić i niechęć do elit finansowych i politycznych, które pomimo wywołanych przez siebie kłopotów wciąż pławią się w luksusach jest coraz silniejsza. Wszystko to prowadzi do sytuacji na tyle napiętej, że całe społeczeństwa są w stanie obalić rządy niegotowe do wprowadzenia kluczowych reform finansowych. Niestety, proces wybierania i wprowadzania w obowiązki nowego rządu wcale nie ułatwia szybkiego naprawiania gospodarki.