Prawa i obowiązki zlecającego doradztwo

Prawa i obowiązki zlecającego doradztwo

Podejmowanie współpracy z doradcą niesie ze sobą konkretny zakres obowiązków, obejmujący obie strony umowy. Podmiot zlecający zobowiązuje się do możliwie jak najdokładniejszego określenia tego, co jest przedmiotem pracy. Określenie oczekiwań umożliwia podjecie współpracy w możliwie jak najefektywniejszym wymiarze. Wpływa to również na prawa i obowiązki doradcy i zleceniodawcy. W celu przeprowadzenie dokładnej i rzetelnej analizy klient zobowiązuje się również do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem podejmowanych ekspertyz. Ponadto wyraża gotowość do dostarczania niezbędnych informacji oraz brania czynnego udziału w postępach prac. Umowa określa ponadto wysokość wynagrodzenia dla doradcy czy firmy konsultingowej. Wzrasta ona automatycznie, wraz ze złożonością i rozpiętością zagadnienia. Jeżeli jednak, z umowy nie wynika nic innego, wówczas wypłata wynagrodzenia należy się osobie realizującej zlecenie dopiero po wykonaniu wszystkich prac. Ponadto zlecający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków, które zostały poniesione w celu prawidłowego wykonania zadania. Dołącza się do nich również odsetki ustawowe. Ważną kwestią jest również nie udostępnianie osobom trzecim rezultatów pracy doradcy czy firmy realizującej analizy.