Prawa i obowiązki konsultanta

Prawa i obowiązki konsultanta

W sytuacji, kiedy potencjalna firma konsultingowa przyjmuje od swego klienta zlecenie, musi postarać się, aby zrealizować je w jak najdoskonalszym stopniu. W takiej sytuacji, wyznaczony przez firmę konsultant musi starać się szczególną staranność, bowiem jest to nieodłącznie związane z celem działań konsultingowych. Przede wszystkim konsultant firmy musi także być osobą zaufaną, bowiem zostaną mu powierzone pewne informacje, których to nie należy dalej przekazać. Każdy konsultant, który to wykonuje zadanie, jakie zostało mu powierzone, musi wykonać to w sposób rzetelny i obiektywny, bowiem takich cech żąda od niego przedsiębiorstwo, które to pracę zleca. Oprócz tego każdy konsultant nie może na własną rękę wykonywać wszystkich czynności, co sprawia, ze musi stale współpracować z firma lub jednostką gospodarczą. W swych działaniach musi on także mieć na uwadze wszystkie wytyczne, które to sporządziła firma, oraz ściśle się ich trzymać. Dzięki temu będzie on pracował zgodnie ze sporządzoną umową. Dodatkowo każdy konsultant, co pewien czas musi informować przedsiębiorstwo o swych poczynaniach a w tym celu tworzyć specjalne sprawozdania. Ważne, aby pracował on zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie.