Prawa i obowiązki firmy konsultingowej

Prawa i obowiązki firmy konsultingowej

Osoba, zatrudniona na stanowisku doradcy finansowego, biznesowego czy inwestycyjnego dla firm, musi spełniać szereg wymagań. Są nimi odpowiednie przygotowanie merytoryczne, posiadanie stosownych uprawnień oraz doświadczenia. Bardzo często wymagane są również dodatkowe zaświadczenia, które potwierdzają wiarygodność takiego pracownika oraz rekomendacje i opinie od byłych pracodawców. Specyfika pracy wymaga od osób wykonujących analizy czy plany rzetelności, kompetencji oraz realizacji konkretnych celów. Powinna ona stale uczestniczyć i informować klienta, zleceniodawcę o postępach, założeniach i wynikach prac na każdym jej etapie. Dokonywanie sprawozdań powinno zawierać dokładne analizy i wyliczenia kosztów, inwestycji i poniesionych wydatków. W obowiązku doradcy jest także powiadomienie strony o wszelkich zmianach w umowie oraz postępowaniu. Firma konsultingowa ma także obowiązek zwrócić wszelkie uzyskane od przedsiębiorcy dokumenty, analizy czy materiały po zakończeniu zlecenia czy umowy. W szczególnych wypadkach ma ona również prawo do odstąpienia umowy bądź jej wcześniejszego rozwiązania, każdorazowo jednak w uzasadnionych wypadkach i za porozumieniem stron. Firma konsultingowa ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę.