Powstanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa, aby mogła powstać musi zostać spełnionych kilka ważnych warunków. Oczywiście nie są to warunki nie do spełnienia i tak naprawdę procedura rejestracji takiej formy działalności gospodarczej staje się coraz bardziej uproszczona. Dzięki zmniejszeniu się poziomu biurokracji ludzie chętniej decydują się na wejście w tego typu układy z obcymi ludźmi. Ma to bardzo duży wpływ na płynność gospodarki i jej rozwój. Jest to szczelnie ważne w momencie kryzysu i tego jak ciężko funkcjonować na dzisiejszym rynku. Tak spółka komandytowa zostaje powołana do życia w tym samym momencie, w którym zostaje wpisana do rejestru. Aby jednak to mogło się odbyć najpierw musi zostać spisana umowa o poswataniu spółki komandytowej. Taka umowa powinna mieć postać aktu notarialnego. Wpis do rejestru dane spółki jest wpisem konstytutywnym. Oznacza to nie mniej nie więcej, ze spółka została powołana do życia w skutek wpisania jej do wyżej wymienionego rejestru. Oczywiście zapis o powołaniu do życia spółki komandytowej jest także zapisany w kilku innych bardzo ważnych rejestrach, dzięki którym państwo oraz kontrahenci mają możliwość identyfikacji spółki oraz namierzenie jej członków. Dzieje się to w przypadku wszelkich problemów z wypłacalnością lub innego typu trudności. Jest to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla ludzi robiących interesy w daną spółką komandytową. Niestety w Polsce system windykacyjny działa tylko i wyłącznie wobec zwykłych nic niemających ludzi a firmy potrafią nie spłacać swoich należności przez całe lata.