Powody rozwiązania spółki partnerskiej

Spółka partnerska jak niema; każdy twór prawny może ulec rozpadowi. Oczywiście, aby do tego doszło muszą zajść szczególne okoliczności. Zazwyczaj jednak następuje porozumienie wobec wspólników i działalność takiej spółki zostaje zawieszona w pełnej zgodzie i spokoju. Pierwszym z powodów, jakie muszą zajść by spółka partnerska przestała istnieć to wszelkiego rodzaju przyczyny, które zostały zapisane w umowie opisującej działalność takiego tworu. Drugim powodem rozpadu spółki partnerskiej może być jednomyślna uchwała. Powinna ona być bardzo dobrze uargumentowana ze względu na moc decyzji, jaka zostaje podjęta. Kolejnym powodem jest jednogłośne oraz zgodne ogłoszenie upadłości. Dokonują tego poszczególni wspólnicy zwani inaczej partnerami. Spółka może przestać istnieć również w przypadku, gdy jeden z partnerów utraci swoje prawo do wykonywani wolnego zawodu. Wynika to z faktu, że aby spółka partnerska mogła istnieć musi być w niej, co najmniej dwóch członków. Tego typu działalność gospodarcza może również przestać istnieć w przypadku, gdy jeden z partnerów umrze lub ogłosi swoją upadłość. W takiej sytuacji w trybie natychmiastowym spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Kolejną przyczyną zakończenia działalności spółki partnerskiej jest prawomocne orzeczenie sądu wobec jednego lub wszystkich będących jej członkami wspólników. Jak, więc widać nie jest zbyt trudno zakończyć działalności na podstawie spółki partnerskiej?