Poszukiwanie zagrożeń

Poszukiwanie zagrożeń

Coraz częściej zdarza się, że różnego rodzaju przedsiębiorstwa korzystają z usług firm konsultingowych po to, by odnaleźć zagrożenia oraz słabe punkty posiadanych przez nich sieci informatycznych. Firmy konsultingowe oferują, więc specjalistyczne usługi dotyczące testowania zabezpieczeń posiadanych przez firmę. Dzięki temu możliwe jest wykazanie korzyści inwestycji w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa lub też ich braku. Testowanie sieci informatycznej przez firmy konsultingowe opiera się przede wszystkim na testach penetracyjnych. Umożliwiają one, bowiem zbadanie wielu poziomów systemu. Kompleksowe przeprowadzenie testów penetracyjnych pozwala na wykrycie zagrożeń wynikających z systemów sieciowych, końcowych punktów poszczególnych systemów, poczty elektronicznej, sieci bezprzewodowych oraz aplikacji internetowych. Dzięki testom penetracyjnym można doprowadzić do automatyzacji wielu zadań badawczych, dzięki czemu można wprowadzić powtarzalność i okresowość badań. Pozwala to na trwałe korzyści z monitoringu sieci. Testy przeprowadzane są z użyciem profesjonalnych narzędzi, a szczegółowe raporty pozwalają zrozumieć działanie sieci zarówno specjalistom, jak i osobom nieposiadających takiej wiedzy.