Pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych

Pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych

Przy zakładaniu nowej firmy bardzo ważny jest wkład pieniężny. Bez gotówki stworzenie firmy jest praktycznie nie możliwy. By zarobić pieniądze, najpierw trzeba je wydać. Odkąd Polska weszła w szeregi Unii Europejskiej Polacy mogą się ubiegać o fundusze unijne. Jednak konkurencja na rynku jest spora i bardzo dużo osób ubiega się o otrzymanie korzystnych funduszy z Unii. Choć Polska już od kilku dobrych lat jest członkiem Wspólnoty Europejskiej Polacy ciągle mają nie wystarczającą wiedzę na temat funduszy jakie są przez nią oferowane. Przyszli przedsiębiorcy wciąż mają problem z wszelkimi formalnościami i ciężko im się zabrać do tematu związanego z funduszami. Wiedza na temat tego gdzie można je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić jest ciągle nie wystarczająca. Jednak o pomoc można się zgłosić do jednej z firm konsultingowych. Koszty konsultacji mogą się po czasie zwrócić z nawiązkom przedsiębiorcom, gdyż dotacje potrafią być bardzo wysokie. Dzięki nim otworzenie firmy nie powinno już stanowić takiego problemu. Firma konsultingowa może nakierować o jakie fundusze unijne można się ubiegać, jakie są szanse na ich otrzymanie i gdzie sporządza się wszystkie formalności z tym związane.