Oprogramowanie dla księgowości firm

Oprogramowanie dla księgowości firm

Kiedy założymy własną firmę i zdecydujemy się na korzystanie z usług biur rachunkowych, możemy zauważyć, że obsługa księgowa i kadrowa odbywa się w nich przede wszystkim z wykorzystaniem różnorodnego oprogramowania. Dobrze jest, gdy sprzęt i system biura rachunkowego spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego. Dobre biura zgodzą się do prowadzenia obsługi także na programie preferowanym przez nas. Standardem jest zapewnienie najnowszych wersji programów do wystawiania faktur oraz aplikacji, które wspomagają zarządzanie w firmie. Usługi biur rachunkowych obejmują przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, opracowywanie zakładowych planów kont. Bardzo często jest to też prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, czy też prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Biura mogą też być poproszone przez nas o prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, albo o sporządzanie bilansu rocznego. Pomoc księgowych często ogranicza się do prowadzenia spraw kadrowo – płacowych, przygotowywania umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło. Najczęściej jest to też kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS.