Obowiązki doradcy

Obowiązki doradcy

Jeśli firma consultingowa podejmie decyzję o podpisaniu umowy o podjęcie działań doradczych na czyjąś prośbę, musi ona dołożyć wszelkich starań, by jej działalność była w oparciu o standardy i specyfikę. Ponadto, musi również zapewnić, że jej najważniejszymi fundamentami są wiedza a także zaufanie. Wiedza jest podstawą działania firm consultingowych, ponieważ to dzięki wiedzy właśnie mają oni przysłowiowego asa w rękawie, którego nie ma przedsiębiorca do nich się zgłaszający. Druga rzecz to zaufanie, czyli to, że wchodzący w progi firmy potencjalny klient od początku wie, że ma do czynienia z fachowcami. Doradca musi zatem charakteryzować się rzetelnością, kompetencją, a także wysoką kulturą osobistą w kontaktach z klientami. Co ważne, kultura ta musi dotyczyć każdego aspektu działania doradcy. Również zdobywanie przez niego informacji nie może być przeprowadzane za pomocą dziwnych, niezbyt cywilizowanych środków. Osobie zlecającej należy dostarczać komplety informacji, składać sprawozdania z działalności. Ważne jest to również w punktu widzenia pokrycia kosztów takich działań, dlatego obowiązkiem doradcy jest również przechowywanie dowodów wpłat, aby klient wiedział na co zostały przeznaczone pieniądze.