Norweskie rozwiązania udogodnień dla firm

Norwegia zazwyczaj kojarzona jest jako kraj bardzo bogaty oraz posiadający dobrze rozwiniętą i o zdrowych fundamentach gospodarkę, w której dominuje sektor naftowy oraz rybny. Jednakże oprócz tego, kraj ten posiada także jeden z najwyższych na świecie współczynników prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest on pięciokrotnie wyższy, niż gdzie indziej. Co takiego powoduje, że Norwegowie tak chętnie idą na swój rozrachunek. Po głębszemu przyjrzeniu się tej sprawie, można stwierdzić, że jest to zasługa mądrej i prowadzonej konsekwentnie od ponad piętnastu lat polityki wspierania własnej przedsiębiorczości. Przykładem może być wsparcie, jakie otrzymują w Norwegii nowe firmy, zatrudniające nie więcej niż pięć osób. Otóż przez pierwsze dwa lata są zwolnione z połowy podatku, jaki powinny normalnie płacić do budżetu. Oprócz tego mogą też skorzystać z dopłat do kredytów, mających przyczynić się do rozwoju młodej firmy. Szczególny nacisk jest tu kładziony właśnie na rozwój i można polegać na pomocy państwa w zakresie spłaty połowy odsetek od takiego kredytu. W zamian za to należy się wykazać stworzeniem kolejnych pięciu miejsc pracy albo wzrostem płaconych już w normalnych warunkach podatków o co najmniej połowę. Przez dwa poprzednie lata norweskie firmy w ten sposób wzięły ponad osiemdziesiąt tysięcy kredytów, co jak na kilku milionowe państwo jest dość znaczącą liczbą. Rocznie na tego typu wsparcie i pomoc przeznacza się sumę równą dwunastu miliardom euro.