Nieuczciwa konkurencja na rynku

Nieuczciwa konkurencja na rynku

Konkurencja na każdym rynku handlowym jest potrzebna, gdyż pozwala eliminować nieuczciwych i nierzetelnych przedsiębiorców. Konkurencja między firmami powoduje także uniknięcie sytuacji, w której jedna firma domontuje całkowicie na rynku, a wiec jest monopolistą. Konkurencja między firmami powinna być jednak zdrowa i opierać się na uczciwych zasadach. W Polsce obowiązują zasady uczciwej konkurencji, które zamieszczone są w odpowiednich aktach prawnych obecnie funkcjonujących. W aktach tych zamieszczone są przykłady nieuczciwych działań, jakich przedsiębiorcy nie powinni stosować. Przedsiębiorcom przede wszystkim nie wolno oczerniać innych firm w swoich reklamach, gdyż jest to nieuczciwa konkurencja. Przedsiębiorcom nie wolno oszukiwać na temat swoich produktów oraz produktów konkurencji, gdyż grożą za to stosowne kary. Nieuczciwa konkurencja polega także na niszczeniu dobrego imienia innej firmy, poprzez podkopywanie jej wizerunku nieprawdziwymi informacjami. Nieuczciwa konkurencja polega także na nieustannym nasyłaniu różnego rodzaju kontroli n inne firmy, co m utrudnić jej działanie. Nieuczciwa konkurencja to także sztuczne obniżanie cen, po to by pozbyć się rynkowego rywala. Nie wolno obniżać cen poniżej ich normalnego poziomu, jest to tak zwany dumping i także grożą za takie praktyki kary.