Na co potrzebna licencja przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Na co potrzebna licencja przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Część z przyszłych przedsiębiorców powinna pamiętać, że na rozpoczęcie działalności potrzeba w niektórych przypadkach specjalnych koncesji lub zezwoleń. Zakładanie firmy często wiąże się z koniecznością zdobycia takich dodatkowych licencji od władz gminy lub województwa, a czasem od stosownego ministerstwa. Na pewno potrzebujemy dodatkowych licencji, kiedy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą związaną z robotami drogowymi lub przejazdami czy transportem międzynarodowym. Również obrót papierami wartościowymi obwarowany jest szczególną zgodą. Inną kwestią są uprawnienia zawodowe do prowadzenia własnej firmy i działalności. Musimy posiadać sami takie uprawnienia albo zatrudnić pracownika z uprawnieniami zawodowymi, kiedy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą powiązaną z zawodem lekarza, stomatologa, pielęgniarki czy położnej, adwokata, prawnika, komornika, rewidenta. Zakładanie firmy nie musi jednak wiązać się z koniecznością posiadania jakichś specjalnych uprawnień, zezwoleń. Jeżeli jednak okaże się, że nasza działalność wymaga licencji i zezwoleń, warto dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób można je uzyskać, aby ominąć konieczność płacenia wysokich kar za działalność bez stosownego zezwolenia. Informacje takie uzyskamy w każdym Urzędzie Gminy czy Urzędzie Miasta, a także u doradców dla przedsiębiorstw zatrudnionych w urzędach czy firmach prywatnych.