Modelowe zastosowanie konsultingu w dużej inwestycji

Modelowe zastosowanie konsultingu w dużej inwestycji

Polski program budowy autostrad chwalony jest w całej Europie za szybkie tempo jego realizacji jak i za wysoką jakość budowanych odcinków dróg, oraz za dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Właśnie to ostatnie zagadnienie stało się oczkiem w głowie polskiego rządu i dzięki modelowemu wprost zastosowaniu konsultingu z tego zakresu możemy być stawiani za wzór. Na przykładzie autostrady z Poznania do granicy zachodniej, można pokazać jak powinno się to robić. Konsultacje odnośnie środowiska naturalnego przeprowadziły trzy niezależne firmy, co miało gwarantować bezstronność i możliwie jak najszersze spojrzenie na dany temat. W trakcie trwania konsultacji, zaproszono do nich wszystkie najważniejsze organizacje ekologiczne, dzięki czemu niektóre ich pomysły udało się zrealizować podczas planowania budowy. Po zakończonym procesie konsultingu, ogłoszono wyniki do publicznej wiadomości, co trwało aż cztery następne miesiące. Dopiero wtedy przystąpiono do prac budowlanych. Dziś chwalimy się tym, ze odcinek ten jest najbardziej ekologiczny w Europie. Dodatkowym elementem konsultacji było zaproszenie do audytowania w trakcie budowy szwedzkiej organizacji zajmującej się promowaniem przejrzystości w wydawaniu pieniędzy unijnych. Przyznano nam później od Szwedów specjalne odznaczenie. Na naszych oczach widzieliśmy, że powiedzenie : Polak potrafi, może zaistnieć w rzeczywistości.