Mierz siły na zamiary!

Do najgorszych w skutkach błędów popełnianych przez przedsiębiorców zakładających własne firmy należy niedocenianie i przecenianie swoich możliwości. Naturalnie ambicja jest cechą niezwykle potrzebną, motorem napędowym kreującym ludzkie potrzeby i rozwój cywilizacyjny. Jednak nad ambitne spojrzenie na rzeczywistość może niestety przerodzić się w bardzo gorzką i dotkliwą porażkę skutkującą również utratą wiary we własne możliwości i wycofaniem się do przestrzeni bezpieczniejszych, wymagających mniejszej odpowiedzialności. By uniknąć owego negatywnego efektu niezbędne jest na pierwszym etapie tworzenia własnej działalności gruntowne przemyślenie własnego potencjału oraz idących za nim reperkusji. Innymi słowy nie porywajmy się z motyką na słońce – jesteśmy wprawdzie ambitni, zakładajmy jednak realne plany, które uda nam się zrealizować, trzymając w odwodzie nasze marzenia o rozwoju i budowaniu zupełnie nowych jakości. Stawianie sobie zadań niemożliwych do spełnienia może stawać się bowiem powodem frustracji wpływających na rozwój zawodowy i osobisty. Mierzenie sił na zamiary umożliwi nam zarówno założenie dobrze prosperującej firmy, jak też zachowanie życia prywatnego i odpowiednich proporcji między pracą zawodową a niezbędnym do naszego dalszego – zdrowego – funkcjonowania odpoczynkiem.