Metoda VSM

Metoda VSM

Metoda VSM (Value Stream Mapping) pozwala na usprawnienie przepływu wartości w firmie. Wyróżnia marnotrawstwo, jak i zarówno działania zwiększające jakość procesu. Główne cele mapowania strumienia wartości to przede wszystkim zinterpretowanie problemów i błędów, sporządzenie planu doskonalenia, skupienie się na prawidłowej obsłudze klienta, czy też na zaopatrywaniu i odpowiednim zarządzaniu zapasami.VSM mapowanie strumienia wartości dzieli się na trzy główne etapy.Pierwszy z nich to VSA (Value Stream Analysis), polega na zdiagnozowaniu aktualnego strumienia wartości. Kolejnym etapem jet VSD (Value Stream Designing), opiera się na planowaniu oraz budowaniu docelowego strumienia wartości. Ostatni etap to VSP (Value Stream Work Plan), jest to realizowanie planu doskonalenia oraz użycie odpowiednich rozwiązań.Główne korzyści ze stosowania VSM to przede wszystkim zdefiniowanie źródeł marnotrawstwa. Ponadto, metoda ta pozwala na zwiększenie efektywności pracy, po przez skrócenie czasu realizacji zamówień. Co więcej, optymalizuje koszty oraz całościowo poprawia jakość procesów produkcyjnych.Jednak, aby to wykorzystanie tego narzędzia przyniosło oczekiwane efekty, niezbędne jest zaangażowanie całego zespołu.