Medialne zarządzanie kryzysem

Kryzys to pojęcie, które wiąże się nie tylko z destabilizacją gospodarczo-ekonomiczną. Może też być sytuacją dotykającą prowadzoną firmę. Owszem, jest czasem niekomfortowym, ale ważne, by nie uciekać od niego, lecz spróbować odpowiednio nim zarządzić. Zasada ta jest szczególnie cenna podczas kontaktu z mediami, bo, jak chyba powszechnie wiadomo, to właśnie dziennikarze będą jednymi z pierwszych osób chcących uzyskać jak najwięcej informacji o tym, co się stało. Po pierwsze, nie można przed mediami uciekać, bo to doprowadzi tylko do niepotrzebnych spekulacji i domniemań. Podczas przekazywania informacji o sytuacji nie można kłamać ani zbywać pytań milczeniem. Jeśli nie jesteśmy w stanie od razu podać jakichś wiadomości, warto wskazać konkretny termin, do którego informacje te zweryfikujemy i udostępnimy. Nie ma też sensu zbyt wczesne wskazywanie winnych i epatowanie konsekwencjami, które zostaną wobec nich wyciągnięte. Warto też ustalić jedną osobę odpowiedzialną za kontakt z mediami i jedną linię informacyjną, żeby uniknąć sytuacji, w której każdy z pracowników firmy mówi coś innego na ten sam temat. Koniecznie też trzeba dostosować ton wypowiedzi i słownictwo do zaistniałej sytuacji. Nie należy też zupełnie wyzbywać się odniesień emocjonalnych, gdyż może to być źle postrzegane.