Kredyt na rachunku bieżącym firmy

Po zewnętrzne formy finansowania działalności naszego przedsiębiorstwo warto sięgać dopiero po wyczerpaniu wszystkich źródeł wewnętrznego finansowania. Trzeba zawsze przy takich okolicznościach pamiętać, że zewnętrzne finansowanie osłabia pozycję firmy na rynku, zmniejsza jej konkurencyjność. Gdy jednak nie ma już żadnego innego wyjścia i zaczyna brakować płynności finansowej, wówczas warto rozejrzeć się za najatrakcyjniejszymi formami finansowania naszej nadszarpniętej działalności. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą korzysta z kredytów na rachunku bieżącym firmy. Nie wymaga on żadnych szczególnych wniosków, czy też dołączania biznesplanu do wniosku kredytowego. Każdy bank, w którym swoje rachunki prowadzą przedsiębiorcy dają im po kilku miesiącach od ich założenia możliwość zaciągania kredytów na danym rachunku. Limity takich kredytów są ustalane w umowie z bankiem i są zależne od osiąganych wyników finansowych. Kredyty tego rodzaju mogą przybrać dwie formy, mogą być albo odnawialne, albo nieodnawialne. Dla każdego przedsiębiorcy lepiej by było, gdyby były one odnawialne. Kredyt na rachunku bieżącym przedsiębiorcy należy do grupy krótkoterminowych zobowiązań bankowych, najczęściej udziela się go na okres dwunastu miesięcy. Z tego źródła można finansować tylko bieżące zobowiązania firmy.