Koszt założenia firmy

Jeszcze kilka lat temu koszt założenia działalności gospodarczej był tak wysoki, że wiele osób rezygnowało z pomysłu założenia własnego biznesu właśnie z tego powodu. Obecnie wiele się w tej kwestii zmieniło na lepsze, choć nie można powiedzieć by sytuacja była perfekcyjna. W dalszym ciągu w krajach zachodniej Europy, czy w Skandynawii, procedury założenia firmy są dużo prostsze, a całość formalności można zamknąć w kilku godzinach, bez konieczności opuszczania domu. Dlatego wielu przedsiębiorców zakłada swoje firmy poza granicami naszego kraju, najczęściej na Cyprze. Na samym początku procedury rejestracyjnej, przyszły przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, który może zostać wysłany pocztą elektroniczną. Można go złożyć także w odpowiednim urzędzie gminy, albo urzędzie miasta, lub drogą pocztową. Do tego momentu nie musimy za nic płacić. Fakt wysłania wniosku o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest tożsamy ze zgłoszeniem swojego podmiotu gospodarczego do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych. W zakładzie ubezpieczeń społecznych w kolejnych krokach proceduralnych przedsiębiorca musi zapłacić za otrzymane zaświadczenie, lecz nie przekracza ta kwota dwustu złotych. By być pełnoprawnym przedsiębiorcą trzeba także odwiedzić główny urząd statystyczny.