Konsultant finansowy

Konsultant finansowy

Jednym z najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się skorzystać z pomocy firm konsultingowych jest to, że potrzebują doradztwa finansowego. Konsultant finansowy ma nie tylko pomóc w sporządzeniu analiz finansowych firmy czy opracowywaniu planu finansowego przedsiębiorstwa, ale równie często zatrudniany jest w celu dokonania wyceny firmy, napisania biznes planu czy wykonaniu analizy opłacalności inwestycji. To na konsultancie finansowym spoczywa obowiązek wybrania jak najlepszej oferty spośród tysiąca innych ofert banków i instytucji finansujących. To on także musi przejąć od swojego klienta obowiązek kontaktowania się ze wszystkimi instytucjami zewnętrznymi, czyli między innymi z zakładami ubezpieczeń czy funduszami inwestycyjnymi. Do niego należy również obowiązek negocjowania z nimi jak najbardziej korzystnych dla jego firmy pod względem finansowym rozwiązań. Oczywiście firma wynajmująca konsultanta nie ma obowiązku bezgranicznie mu ufać i bez zastanowienia wypełniać wszystkie jego zalecenia, jednak każdy doradca musi zdawać sobie sprawę z tego, że ciąży na nim ogromny ciężar odpowiedzialności. Został wynajęty po to, aby pomóc, więc musi zrobić wszystko, żeby swojego klienta nie zawieść. Jest to ciężka i bardzo niewdzięczna praca, ale daje mnóstwo satysfakcji.