Kogo zatrudnić by nie żałować

Różnorodne napływające oferty współpracy, życiorysy i listy motywacyjne mogą przyprawić przedsiębiorcę o ból głowy. W jaki sposób dokonać wyboru wśród kandydatów o podobnej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym? Rozważając kolejne życiorysy i wybierając osoby, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną warto przede wszystkim spoglądać na profesjonalizm przedkładanych dokumentów. Podstawowym formatem aplikacji przesyłanych drogą internetową jest CV w pdf. Jeśli otrzymujemy życiorysy w Wordzie, bądź nie daj boże notatniku, oznacza to, że nasz kandydat nie zadał sobie nawet podstawowego trudu by zapoznać się z powszechnie funkcjonującymi standardami. Podobnie jawi się problem tak zwanych gotowców, czyli CV żywcem przepisanym z internetowych szablonów. Gotowe formuły pozbawione polotu szczególnie uwidaczniają się w kategoriach umiejętności oraz zainteresowań. Po dokonaniu wstępnej selekcji następuje moment rozmowy kwalifikacyjnej. To czas na sprawdzenie wybranych kandydatów oraz konfrontację zapisanych w CV doświadczeń i umiejętności z rzeczywistym, faktycznym stanem rzeczy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzamy nie tylko wiedzę oraz przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu na stanowisku, o które aplikuje, ale także (co niemniej ważne) jego komunikatywność oraz sposób myślenia.