Kodeks spółek handlowych

Ustawą regulującą zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidację spółek osobowych i kapitałowych zawiera kodeks spółek handlowych. Ostatnia zmiana tego kodeksu miała miejsce w kwietniu dwa tysiące jedenastego roku. Określa on zasady funkcjonowania czterech spółek osobowych i dwóch kapitałowych. Poza tym reguluje działalność spółek i spółdzielni europejskich. Dziedzina prawa handlowego jest niezwykle rozbudowana i skomplikowana by właściwie i sprawnie poruszać się w tym temacie potrzeba wiele czasu. Do grona spółek kapitałowych kodeks spółek handlowych zalicza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Natomiast spółkami osobowymi są w myśl omawianych przepisów, spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Na próżno szukać w kodeksie spółek handlowych uregulowań dotyczących spółek cywilnych, ponieważ ustawodawca zamieścił je w innym kodeksie, mianowicie w kodeksie cywilnym. Z zawiązaniem każdej z wymienionych powyżej spółek, czy to osobowych, czy to kapitałowych wiążą się pewne wady i zalety. Każdy przedsiębiorca powinien dopasować formę działalności pod względem planowanego zasięgu, oraz posiadanego kapitału. Dla trzech spółek kodeks spółek handlowych przygotował konieczność zebrania kapitału podstawowego, są nimi obie spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne.