Kiedy potrzebna wizyta w Państwowej Inspekcji Pracy

Kiedy potrzebna wizyta w Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli rozpoczęliśmy naszą działalność gospodarczą i zarejestrowaliśmy naszą firmę jako jednoosobową, nie musimy martwić się o Państwową Inspekcję Pracy czy Sanepid. Założenie firmy jest tylko pierwszym krokiem. Większość z przedsiębiorców pragnie i dokłada starań, aby ich firmy się rozwijały, przyjmują coraz więcej zleceń i potrzebują pracowników. Gdy zamierzamy zatrudnić kogoś dodatkowo, musimy wówczas udać się do Państwowej Inspekcji Pracy. Mamy na to 30 dni od daty rozpoczęcia działalności, powinniśmy zawiadomić Państwowa Inspekcję Pracy na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Trzeba też przekazać do PIP informacje o wszelkich zmianach w danych firmy i o jej likwidacji. Po założeniu firmy warto też zapoznać się z informacjami na stronie PIP. Drugą instytucją, którą musimy zawiadomić w przypadku zatrudnienia osób trzecich jest oczywiście Sanepid. Wciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności trzeba udać się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby powiadomić o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników. Zwłaszcza jeżeli prowadzimy działalność gastronomiczną, musimy pamiętać o szeregu przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa w pracy. Pełne informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronach Sanepidu.