Kapitał zakładowy w spółkach handlowych

Regulatorem poczynań przedsiębiorców w kwestiach zakładania spółek, ich przekształcania, prowadzenia i likwidacji jest kodeks spółek handlowych. Nie jest wielkim odkryciem stwierdzenie, że niektóre formy prawne można założyć szybciej, gdyż obowiązują w nich prostsze procedury i mniejsze wymogi formalne. Jednym z takich najczęstszych wymogów stawianych przez ustawodawcę przed wspólnikami chcącymi założyć daną formę organizacyjno-prawną jest konieczność posiadania kapitału zakładowego w określonym w odpowiednich przepisach prawa handlowego wymiarze. Najmniejszy kapitał zakładowy muszą zebrać wspólnicy planujący stworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Także druga ze spółek kapitałowych, czyli spółka akcyjna posiada wymóg zebrania kapitału podstawowego i to aż w wysokości stu tysięcy złotych. Powszechnie wiadomo, że każda spółka akcyjna ma prawo do emisji akcji i obligacji. Niektóre ze spółek akcyjnych notują swoje akcje na giełdzie papierów wartościowych. Niewiele jednak osób wie, że dostać się na parkiet giełdowy przez spółkę, to konieczność zgromadzenia aż czterdziestu milionów złotych kapitału podstawowego. Pośród spółek osobowych tylko w spółkach komandytowo-akcyjnych trzeba zebrać pięćdziesiąt tysięcy złotych, pozostałe są wyjęte z tego obowiązku. W spółkach europejskich kapitał zakładowy wynosi sto dwadzieścia tysięcy euro.