Kaizen w biznesie

Japończycy słyną na całym świecie ze swojego zamiłowania do perfekcji. Można by rzec, że dążenie do ideału mają zakodowane w genach. Jednak i przedstawiciele świata europejskiego mogą, a nawet powinni korzystać z dobrodziejstw japońskiej filozofii pracy. Czym jest Kaizen w biznesie i jakie korzyści można dzięki niej osiągnąć? Podstawowym założeniem tego systemu filozoficznego jest to, aby codziennie, małymi kroczkami dążyć do osiągnięcia głównego celu. Można to zrobić poprzez staranne ulepszanie swojego działania. Taki progres ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. Często bowiem zdarza się tak, że pomimo doskonałej strategii cały plan upada przez jedno słabe ogniwo. Niezmiernie ważne jest zatem. aby założenia Kaizen realizowali wszyscy pracownicy w przedsiębiorstwie. Zadbać powinna o to kadra managerska, która przez odpowiednie motywowanie pracowników powinna zachęcać ich do ciągłego i nieustannego rozwoju i udoskonalania swoich kompetencji. Prócz rozwoju konieczne jest również wyeliminowanie wszystkich czynników ryzyka, które mogłyby przyczynić się do potencjalnych strat. Rozwój powinien opierać się na ewolucji, a nie rewolucji, ponieważ nagłe zmiany mogą być przyczyną błędów i porażki.