Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest działalność jednoosobowa. Z takim sposobem prowadzenia biznesu wiąże się wiele korzyści, jednak nie jest też pozbawiona niedogodności. Na taką formę prowadzenia działalności gospodarczej decydują się najczęściej osoby, które posiadają albo dobry pomysł na dochodowy interes, lub też są bezrobotne i taka działalność jest dla nich formą aktywizacji zawodowej. Dobry pomysł jest podstawą, jednak bez odpowiedniego planu działania i kapitału na jego przeprowadzenie nic nam z niego nie przyjdzie. Plan działania najlepiej ubrać pod postacią biznesplanu. Nawet, jeśli nasze finanse są ograniczone i nie możemy nikomu zlecić wykonanie jego projektu, zawsze znajdziemy w sieci internetowej darmowe projekty biznesplanów z różnych branż. Z kolei, co się tyczy kapitału, to takowy możemy pozyskać na wiele sposobów. Zarówno dla instytucji unijnych, jak i urzędów gmin, które udzielają dofinansowania do tego rodzaju działalności najważniejszy jest precyzyjny plan działania, tylko na podstawie jego można ocenić, czy dane przedsięwzięcie będzie rentowne, czy też jest w danych warunkach rynkowych całkowicie nieopłacalne. Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia takiego jednoosobowego biznesu jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, na przykład drogą elektroniczną.