Jedno z najbardziej rygorystycznych praw w Europie

Jedno z najbardziej rygorystycznych praw w Europie

Od początku roku w Polsce zacznie obowiązywać jedno z najbardziej rygorystycznych praw energetycznych w Europie, a zwłaszcza jego przepisy dotyczące poszanowania energii cieplnej. Według mających wejść w życie zmian, każdy inwestor przemysłowy, który zechce w Polsce postawić swoją fabrykę bądź przejąć już istniejące zabudowania przemysłowe, będzie musiał zdobyć certyfikat energetyczny. Zabiegiem poprzedzającym uzyskanie takiego dokumentu będzie konsulting, przeprowadzony przez dyplomowanego audytora energetycznego. Wszystko ma na celu poszanowanie energii cieplnej, która odpowiada za zużycie ponad dziesięciu procent paliw spalanych w naszym kraju. Konsulting energetyczny ma dotyczyć zarówno sposobu zapewnienia ciepła grzewczego do budynków, jak i technologii ich budowy wraz z zastosowaniem energii odnawialnej. Trzeba bowiem przypomnieć, że od stycznia wejdą również w Polsce przepisy regulujące to zagadnienie poprzez nakłanianie za pomocą ulg do zaopatrywania się w taką technologię. Konsulting nie należy do najtańszych usług, jednakże jeżeli jest wliczany w ogólny koszt wybudowania fabryki, to można potraktować go jako inwestycję długofalową. Polskie prawo ma dostosować nas do unijnych norm, które stosowanie nakazu konsultingowego przewiduje od pięciu lat. Jak dotychczas takich firm działa w naszym kraju ponad sto dwadzieścia, z czego ponad połowa z kapitałem zagranicznym.