Jak wybrać formę opodatkowania

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą określić w urzędzie skarbowym, w jaki sposób będą opodatkowywać swoje dochody. Do wyboru mają kilka form opodatkowania. Najprostszą z nich jest karta podatkowa, niewymagająca prowadzenia żadnej ewidencji. Rozliczając się w ramach karty podatkowej, płaci się z góry określoną kwotę za cały rok. Taka forma jest jednak dostępna tylko w kilku branżach, głównie rzemieślniczych. Inną możliwością jest płacenie ryczałtu od przychodów. Wysokość procentowa ryczałtu zależy od rodzaju działalności. Przedsiębiorca płaci podatek tylko od przychodu, więc jeśli nie posiadał ich w danym okresie, nie musi płacić podatku. Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, płacony nie od przychodu, tak jak w przypadku ryczałtu, ale od dochodu, czyli kwoty, jaka pozostaje po odjęciu kosztów. Przedsiębiorcy płacący podatek od dochodu mają do wyboru dwa sposoby: podatek liniowy, wynoszący zawsze 19% i skalę progresywną z obowiązującymi stawkami 18% i 32%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Płacąc podatek od dochodu, trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów, czyli księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, a w przypadku największych firm także pełną księgowość, obejmującą wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstwa.