Jak stworzyć dobry biznesplan

Biznesplan jest dokumentem wymaganym między innymi podczas występowania o kredyt w banku lub dotację w urzędzie pracy czy innej organizacji. Warto go stworzyć także na własne potrzeby, gdyż pozwala odpowiednio zaplanować prowadzenie działalności i rozważyć wszelkie „za” i „przeciw”. Klasyczny biznesplan składa się z kilku punktów. Przede wszystkim w biznesplanie określa się przedmiot działalności, dokładnie wypisując usługi czy produkty, które zamierza się wprowadzić na rynek. Jednym z ważnych punktów jest analiza SWOT, czyli rozpisanie w punktach słabych i mocnych stron przedsięwzięcia, jego szans i zagrożeń. To dobry moment na zastanowienie się nad szansami dla biznesu na rynku i ewentualne skorygowanie planów. Inną częścią biznesplanu jest analiza rynku – sprawdzenie, czy dla firmy jest jeszcze miejsce w danej branży i tego, jak wygląda jej konkurencja. Biznesplan to także szacunkowe wyliczenie kosztów i przychodów firmy, które pozwala ocenić, kiedy działalność ma szansę stać się rentowna i przynosić realne zyski. Dobry biznesplan jest przede wszystkim realny, a także elastyczny, zakładający kilka wariantów realizacji założonych celów. Biznesplan jest dokumentem długoterminowym, do którego warto zaglądać raz na jakiś czas, by ocenić etap, na jakim znajduje się firma.