Jak rozliczać swój biznes

Jak rozliczać swój biznes

Kiedy zakładamy własną działalność, jedną możliwych form opodatkowania są tak zwane ogólne zasady opodatkowania. Założenie firmy wiąże się z koniecznością wpłacania do Urzędu Skarbowego podatku od dochodu (nie od przychodu). Dochód to oczywiście zysk, jaki otrzymujemy podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czyli różnica między przychodem, a kosztami działalności. Od dochodu odprowadzamy podatek, który wskazywany jest przez Księgę Przychodów i Rozchodów – mamy taką prowadzić. Księga to ewidencja sprzedaży oraz zakupów. Możemy także prowadzić pełną księgowość, ale nie jest ona wymagana, jeżeli przychód naszego przedsiębiorstwa nie przekracza 800 tysięcy euro rocznie. A w takim wypadku raczej stać nas będzie na zatrudnienie odpowiedniego księgowego. Na razie jednak, po założeniu firmy, stoimy przed wyborem sposobu opodatkowania. Jeżeli wybierzemy ogólne zasady opodatkowania, możemy zdecydować się na skalę progresywną albo też na podatek liniowy. Kiedy już podejmiemy decyzję, po raz kolejny składamy w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie – formularz wyboru formy opodatkowania. Trzeba to zrobić jeszcze przed założeniem firmy, a konkretniej – przed osiągnięciem pierwszego przychodu. Jeżeli nie złożymy deklaracji, Urząd może automatycznie przypisać nam progresywną skalę opodatkowania.