Jak korzystać z unijnych pieniędzy

Przez ostatnich kilka lat głośno było o dotacjach unijnych. Korzystają z nich także przedsiębiorcy, traktując pomoc z Unii jako sposób na rozwinięcie własnego biznesu. Pieniądze z UE można otrzymać już na początek działalności. Jest to forma bezzwrotnej pożyczki w wysokości około 40 tysięcy złotych, obwarowana oczywiście pewnymi regulacjami. Unia określa na przykład wiek osoby, która może otrzymać dotację, wymaga także prowadzenia firmy przez kolejnych kilka lat. Istniejące już firmy chętnie korzystały w ostatnich latach między innymi z programu „Dotacje na innowacje”, w ramach którego przyznawano pieniądze na innowacyjne rozwiązania techniczne czy nowoczesne portale internetowe z unikatowymi funkcjami. Pieniądze z Unii można także wykorzystać na podnoszenie kwalifikacji własnych oraz pracowników. Wiele szkoleń przeznaczonych dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw jest bezpłatnych, tylko niektóre wymagają niewielkiego wkładu własnego. W ramach unijnych szkoleń można zdobywać nie tylko umiejętności miękkie, takie jak delegowanie zadań czy prowadzenie rozmów oceniających, ale także nauczyć się angielskiego czy niemieckiego oraz otrzymać certyfikat językowy. Szkolenia pozwalają także na całkowite przekwalifikowanie się pracowników i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.