Jak dostać dotację z urzędu pracy

Państwowe urzędy pracy zajmują się nie tylko wypłatą zasiłków, organizacją szkoleń czy pośrednictwem pracy. Współpraca z urzędem pracy może przynieść wymierne korzyści w postaci atrakcyjnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności. Z takiego wsparcia skorzystały przez kilka ostatnich lat tysiące osób. Aby móc ubiegać się o dotację, trzeba mieć status osoby bezrobotnej, wymagane jest więc zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Poszczególne urzędy stosują różne kryteria przyznawania dotacji, wybierając na przykład projekty osób długotrwale bezrobotnych lub młodych absolwentów. Podstawowym dokumentem, oprócz wniosku, jest biznesplan działalności gospodarczej. Należy w nim umieścić między innymi mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia swojego biznesu, a także analizę rynku, planowane przychody i koszty. Kwota, jaką można otrzymać w ramach dotacji dla bezrobotnych, to około 20 tysięcy złotych. Urzędy ściśle określają, na co mogą zostać wydane pieniądze. Jest to przede wszystkim zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń elektronicznych czy materiałów reklamowych. Pieniądze trzeba rozliczyć w ciągu 2 miesięcy. Aby nie stracić dotacji, trzeba prowadzić własną firmę co najmniej przez rok, nie zawieszając działalności. W przeciwnym razie trzeba oddać przyznane przez urząd pracy pieniądze.