Humor w reklamie

Jak powszechnie wiadomo reklama musi wzbudzić w odbiorcy emocje. Jednym z najczęściej używanych w tym celu środków jest humor. Trzeba jednak zachować ostrożność, bowiem reklama humorystyczna niesie ze sobą pewne ryzyko. Chyba każdy z nas lubi się śmiać. Żartobliwy ton reklam uznaje się zatem za jeden z podstawowych czynników mających wpływ na powodzenie kampanii. Na czym zatem polega ryzyko humorystycznych reklam? Pierwszy problem dotyczy zróżnicowania odbiorców. Przecież każdy ma swoje poczucie humoru i nie wszystkich bawi ten sam dowcip. Może się zatem okazać, że to, co reklamodawca uznaje za humorystyczne, odbiorcy przyjmą ze źle, nie dostrzegając w reklamie nic zabawnego. W najgorszym przypadku możemy nawet wzbudzić niepotrzebny niesmak i sami zafundować sobie antyreklamę. Drugi problem dotyczy reklamowanego produktu. W reklamie najważniejszy jest produkt, nie można zatem pozwolić, by dowcip go przytłoczył. Niestety to zjawisko jest dosyć powszechne. Często cytujemy jakieś żartobliwe slogany reklamowe albo scenki z zabawnych spotów, ale nie identyfikujemy ich z żadną marką. Na pytanie czego dotyczyła reklama, która nas tak rozbawiła nie potrafimy udzielić odpowiedzi. Reklamodawcy muszą być zatem bardzo ostrożni przy podejmowaniu decyzji o takiej formie reklamy. Humorystyczna reklama może bowiem narazić ich firmę na poważne straty.