Gromadzenie kapitału zakładowego spółki

Przy zakładaniu kilku rodzajów działalności gospodarczych pojawia się problem zebrania odpowiedniego kapitału zakładowego, bez którego dana forma organizacyjno-prawna nie może rozpocząć działalności. Wymagania finansowe tego rodzaju nakładane na wspólników są dla nich niewątpliwie niedogodnością, jednak w oczach ustawodawcy ma to na celu większe uwiarygodnienie danego podmiotu gospodarczego i uniknięcie sytuacji, w której skomplikowane formy prawne zakładają przypadkowe osoby fizyczne czy osoby prawne. Wśród spółek osobowych wymienionych w kodeksie spółek handlowych, tylko na spółce komandytowo-akcyjnej ciąży obowiązek zgromadzenia pięćdziesięciu tysięcy złotych kapitału zakładowego. Natomiast wśród spółek kapitałowych zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna posiadają w przepisach prawnych obowiązek zgromadzenia kapitału podstawowego, kolejno w wysokości pięciu i stu tysięcy złotych. Także spółdzielnie europejskie muszą gromadzić na starcie pewien konkretny kapitał minimalny, w ich przypadku jest to trzydzieści tysięcy złotych. Największy kapitał zakładowy muszą zebrać wspólnicy w spółce europejskiej, mianowicie mowa tu o stu dwudziestu tysiącach euro. Jednak z prowadzeniem spółki poza granicami naszego kraju wiąże się wiele dodatkowych zalet i korzyści.