Funkcje doradcy oraz klienta

Funkcje doradcy oraz klienta

Podejmując współpracę z doradcą, przedsiębiorca ma na uwadze wiele kwestii. Niezwykle ważnym jest fakt, że opinia czy sugestia specjalisty, z którym nawiązana została współpraca nie ma charakteru imperatywnego. Klienci bardzo często zamawiają analizy czy ekspertyzy posiadające jednak charakter opiniodawczy. Najważniejszym dla klienta jest uzyskanie rzetelnej informacji na temat jakości podejmowanej działalności, efektywności oraz zgodności z przepisami i normami. Konsulting dla firm jest formą wsparcia w podejmowaniu decyzji. Poprzez dokładne ustalenie najbardziej pożądanych działań oraz tych nie korzystnych, zamawiający ma możliwość wyboru dalszej drogi działania. Doradca jednak nie może narzucić czy zmusić przedsiębiorcy do wdrażania zaproponowanych zmian. Nie ma też on obowiązku prawnego, aby realizować zalecenia o charakterze imperatywnym. Doradca może starać się wpływać na decyzje, sugerując, że w wypadku zaniechania uzyska się straty. Konsulting poszerzony czy wykonawczy realizowany jest stosunkowo rzadko. Polega on na czynnym uczestnictwie doradcy w pogłębionej analizie działalności i podejmowaniu, razem z klientem stosownych decyzji oraz wdrażaniu ustalonych zmian. Jest to wysoko płatna forma działalności.