fmea

Bez wątpienia celem każdej firmy jest osiąganie jak największego zysku. Maksymalizacja zysku następuje zazwyczaj poprzez poszerzanie bazy odbiorców i zwiększanie produkcji. Jednak warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną możliwość, a mianowicie ograniczanie strat. Straty mogą powstawać na skutek błędów produkcyjnych. Dobrze jest przeprowadzić dogłębną analizę fmea dzięki której można określić związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wadliwym procesem produkcyjnym a ponoszonymi stratami. Analiza taka umożliwia wykrycie błędów oraz ocenę ryzyka ich występowania, a także wskazuje na skutki jakie błędy te generują. Nie jest to nowa metoda analizy – po raz pierwszy zastosował ją amerykański koncern astronomiczny podczas budowy statków kosmicznych. Miało to miejsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Kiedy warto przeprowadzić taką analizę? Największe korzyści może ona przynieść przy wprowadzaniu do obrotu nowego produktu, lecz skuteczna jest także w przypadku, gdy w produkcie już istniejącym wprowadzono istotne modyfikacji. Przy analizie bierze się pod uwagę między innymi czynnik ryzyka wystąpienia wady, a także wykrywanie przyczyn oraz ich znaczenie dla końcowego użytkownika danego produktu.