Etymologia

Etymologia

Czym tak właściwie jest konsulting i z jakich przyczyn jest w dzisiejszych czasach tak popularny. Najprościej rzecz ujmując, konsultingiem należy nazwać działalność o charakterze gospodarczym, która oferuje usługi doradcze. Usługi te są prowadzone ze strony specjalistów, którzy posiadając fachową wiedzę w danej materii, mogą wspomagać osoby działające w danej branży, ale nie posiadające wystarczającej wiedzy teoretycznej, by podejmować w pełni świadome decyzje. Samo słowo konsulting ma swoje korzenie etymologiczne w języku łacińskim, w którym consulo oznaczało naradzać się, ale również szukać rady, konsultować się z kimś, znaleźć poradę. Obecny kształt słowa konsulting jest zapożyczeniem z języka z grupy germańskiej, czyli języka angielskiego i samo w sobie zawiera synonim udzielania porad w kwestiach związanych z produkowaniem, manufakturą, wymianą, kupowaniem czy sprzedawaniem usług bądź towarów. Konsulting ma uczynić łatwiejszym podejmowanie decyzji oraz zarządzanie tego typu przedsiębiorstwem. Z reguły jest wykonywany przez osoby do tego odpowiednio przygotowane i umiejętnie przekazujące swoją nierzadko niekoniecznie najłatwiejszą wiedzę.