Energia odnawialna

Energia odnawialna

Idea zrównoważonego rozwoju coraz silniej uwidacznia się nie tylko w światopoglądzie i świadomości społecznej, ale również w zamianach przepisów prawnych. Od kilku lat obserwować można systematyczne zwiększanie nacisku władz Unii Europejskiej na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce krajów członkowskich. Ponieważ gwałtowny rozwój tego sektora sprawił, iż przedsiębiorstwa nie zdołały jeszcze odpowiednio dostosować się do zmian, konsulting dla firm obecnie bardzo często zajmuje się właśnie doradztwem w zakresie energii odnawialnych. Wiele firm doradczych współpracuje na stałe z firmami branży energetycznej. Wiedza doradców pozwala im na przeprowadzanie działań takich jak analiza rynku biomas. Firmy konsultingowe dla swoich klientów opracowują rozwiązania logistyczne oraz technologiczne, które umożliwiają wykorzystanie przez dane przedsiębiorstwo energii odnawialnej. Istotne jest również to, ze firma konsultingowa wspiera przedsiębiorstwo klienta również w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje w instalacje energii odnawialnych. Do dziedzin, które konsulting uznaje za szczególnie ważne zaliczyć można wykorzystanie biomasy, instalacji specjalistycznych, energii wiatrowej i wodnej.