E – administracja drogą do ulepszenia działalności przedsiębiorstwa

E – administracja drogą do ulepszenia działalności przedsiębiorstwa

Według wszystkich definicji znajdujących się w literaturze administracja publiczna powinna służyć pomocą społeczeństwu. Społeczeństwo to nie tylko indywidualne osoby, ale także podmioty posiadające osobowość prawną, czyli firmy. Nowoczesne urzędy gminne czy powiatowe coraz lepiej rozumieją, że są utrzymywane z podatków, które płacą przedsiębiorstwa. Sprawia to, że obsługa w takich urzędach coraz częściej jest przyjemniejsza i kompetentniejsza. Organy administracji publicznej już nie przywołują o palpitacje serca, każdego kto ma coś do załatwienia w nich. Dzięki unijnemu prawu i staraniom rządu administracja dąży do osiągnięcia czwartego, najwyższego, stopnia cyfryzacji swoich placówek. Polega ona na tym, że dzięki łączom internetowym będziemy mogli zarówno wysłać wniosek, otrzymać potwierdzenie i wydanie decyzji w naszej sprawie. Ułatwi to życie przedsiębiorcom, którzy nie będą musieli spędzać wielu godzin w kolejkach do okienka. Pozwoli to także zaoszczędzić pieniądze, jakie trzeba wydać na wszystkie dokumenty w wersji papierowej. Sprawy załatwiane drogą elektroniczną nie wymagają żadnych papierowych dokumentów i chronią środowisko naturalne. Są również, o wiele łatwiejsze do archiwizacji i do wyszukiwania z nich informacji.