zakladanie firmy

Dokumenty potrzebne do założenia firmy

Zakładanie firmy nie musi być trudnym i długotrwałym procesem. Aby maksymalnie skrócić formalności, warto zawczasu przygotować sobie odpowiednie dokumenty. Pozwoli to załatwić całą sprawę za jednym razem, bez konieczności kilkakrotnego odwiedzania urzędu. Najważniejszym dokumentem, jeśli chodzi o zakładanie firmy, jest wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku wpisuje się nazwę firmy, adres (może to być adres osoby fizycznej rozpoczynającej działalność), datę rozpoczęcia działalności. Ważne jest także określenie przedmiotu lub przedmiotów działalności, z uwzględnieniem Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Spis kodów EKD można znaleźć w internecie, jest także dostępny w każdym urzędzie miasta lub gminy, w którym składa się wnioski. Razem z wnioskiem o rozpoczęcie działalności gospodarczej można złożyć dwa dodatkowe dokumenty: wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON oraz wniosek identyfikacyjny do urzędu skarbowego, a także zgłoszenie płatnika do ZUS. Warto zawczasu wybrać formę opodatkowania, którą zgłosi się w urzędzie skarbowym. Do urzędu trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Formularze wniosków można znaleźć w internecie, na przykład na stronie Ministerstwa Gospodarki. Wypełnienie ich w domu znacznie skróci czas spędzony w urzędowym okienku.