Czym jest spółka osobowa

Istnieje wiele rodzajów działalności gospodarczej. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której ludzie nie do końca wiedzą, jaką firmę powinni założyć oraz jaki powinien być jej charakter. Otóż jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej jest prowadzenie spółki osobowej. Są to tego typu spółki, których działalność jest oparta tylko i wyłącznie na pracy wszystkich wspólników. Spółki osobowe można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są spółki cywilne. Drugie to spółki jawne, a zaraz za nimi partnerskie. Nie należy również zapominać o nieco mniej popularnych spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Oprócz tych różnych rodzajów można również wyróżnić cechy charakterystyczne, które są przypisane tego typu działalności gospodarczej. Po pierwsze nie posiadaj ona osobowości prawne. Drugą cechą jest stała i nierozerwalna więź, która jest zawiązana pomiędzy partnerami. Kolejna cecha to jawność wspólników. Oznacza to, że wstępując do spółki powinna to być informacja jawna oraz ogólnodostępna. Następną rzeczą jest równość wkładu wszystkich wspólników wraz z rozpoczęciem współpracy. Ważne jest również to, że karzy ze wspólników odpowiada w tym samym stopniu swoim majątkiem osobistym w wypadku, gdy interesy nie idą tak jak powinny. W związku z tym każdy wspólnik jest zobowiązany do wytężonej pracy na rzecz spółki i jej korzyść. Zaletą takiego rozwiązania jest pewnego rodzaju uproszczona księgowość. Ostatnią cechą charakterystyczną spółek osobowych jest brak potrzeby deklarowania kapitału początkowego. Warto, więc w dobie kryzysu zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. Może okazać się bardzo korzystną ze względu finansowego metodą na polepszenia swojego bytu.