Czym jest spółka komandytowo-akcyjna

Spośród wszystkich rodzajów spółek jedną z najbardziej charakterystycznych jest spółka komandytowo-akcyjna. Może ona być założona tylko po spełnieniu kilku podstawowych zadań. Jest to związane z jej skomplikowaną w porównaniu do innych spółek tożsamością prawną. Otóż spółka komandytowa jest to rodzaj spółki osobowej, której głównym zadaniem jest prowadzenie tak zwanej firmy w firmie. Spośród wszystkich człon kół takiego tworu wybiera się jednego, który odpowiada za całość przedsięwzięcia bez ograniczenia. Jest to sytuacja zgoła inna niż w przypadku innych tworów, ponieważ w spółkach jawnych lub cywilnych karzy ze wspólników odpowiada całością swojego wkładu i zebranego majątku. W przypadku porozumień komandytowo-akcyjnych oprócz wspólników musi być jeszcze tak zwany akcjonariusz, który jest odpowiedzialny w pełni za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Jeżeli chodzi o historię powstania działalności komandytowo- akcyjnej to jej początki sięgają 1807 roku. W tamtych czasach tego typu spółka była traktowana, jako szczególny przypadek spółki komandytowej a nie jak później miało to miejsce akcyjnej. W Polsce tworzenie tego typu działalności gospodarczych stało się możliwe dopiero we wrześniu 2000 roku. To właśnie wtedy wszedł w życie kodeks spółek handlowych obowiązujący do dnia dzisiejszego. Ważne jednak, aby przed przystąpienie do tego typu spółki dobrze zastanowić się i prześwietlić przeszłość wszystkich jej członków. W innym wypadku możemy zostać narażeni na oszustwo oraz utracić ogromną cześć ze swoich zaoszczędzonych pieniędzy.