Czym jest Spółka jawna

Dosyć popularną ostatnimi czasy formą działalności gospodarczej jest założenie spółki jawnej. Jest to specjalny rodzaj spółki osobowej, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest w żadnym stopniu spółka handlową. Jeżeli chodzi o charakter prawny tego typu porozumienia to jest to znikomy inaczej zwanym ułomnym. Spółka jawna posiada majątek, który uzyskała podczas swojej działalności oraz wszelkie inne korzyści materialne. Powstanie spółki jawnej posiada tezy podstawowe tryby. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi wspólnikami, którzy wyrażają chęć dołączenia do tego typu przedsięwzięcia. Drugi tryb to fakultatywne przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Można tego dokonać na mocy odpowiednich przepisów i ustaw regulujących tę kwestię. Trzeci i ostatni tryb powstawania spółek jawnych to przekształcenie spółki handlowej w jawną. Podobnie jak w przypadku przekształcenia cywilnej dzieje się to na podstawie przepisów, które mówią jasno i precyzyjne, w jaki sposób takie połączenie powinno wyglądać. Jest kilka ważnych elementów, które powinny być zawarte w umowie spółki jawnej i bez której nie jest ona ważna w żadnej kwestii. Pierwszym elementem jest zapis dotyczący nazwę firmy oraz siedzibę. Jest to bardzo ważna informacja identyfikacyjna. Kolejna rzecz to jasne i konkretne sprecyzowanie tego, jaki wkład wnoszą poszczególni wspólnicy i w jakiej postaci on występuje. Może to, bowiem być maszyna lub inne rzeczy. Kolejna rzecz to określenie przedmiotu działalności zawianej spółki oraz tego jak długo ma zamiar działać. Robi to się tylko w przypadku, gdy umowa jest z góry oznaczona.