Czym jest spółka europejska

Stosunkowo nowym tworem gospodarczym, z którego mogą skorzystać Polacy jest spółka europejska. Jest to forma działalności związana z tym, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Po tym wydarzeniu zostaliśmy dopuszczeni do wielu ułatwień gospodarczych oraz ekonomicznych. Spółka europejska jest jednym z takich tworów. Jest to spółka, która jest w pełni akceptowana na terenie wszystkich krajał członkowskich. Znacznie ułatwia to robienie interesów z innymi krajami oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne każdego członka takiej spółki będącego obywatelem Unii Europejskiej. Aby jednak tego typu twór mógł zostać powołany do życia musi zostać spełnionych kilka warunków. Pierwszym z nich jest transgeniczna fuzja spółek akcyjnych, które mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. Dzieje się to tylko w przypadku, gdy obie firmy nie znajdują się w jednym kraju. Innym sposobem na stworzenie spółki europejskiej jest powołanie do życia grupy kapitałowej spółek europejskich lub spółek akcyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje również możliwość utworzenia tego typu tworu poprzez powołanie do życia spółki zależnej. Innym sposobem jest przekształcenie spółki akcyjnej, która podlega tylko i wyłącznie prawu krajowemu. Ostatnią metodą na utworzenie spółki europejskiej działającej na terenie całej Unii Europejskiej jest posiadanie kapitału zakładowego, który wynosi ponad 120 000 euro. Tylko w tych przypadkach istnieje możliwość powołania do życia tego tworu gospodarczego.