Czym jest spółka cywilna

Istnieje wiele rodzajów spółek. W związku z dosyć łatwym rozpoczęciem tego typu działalności ludzie coraz chętniej decydują się na tego typu rozwiązanie. Oczywiście, aby móc założyć spółkę trzeba posiadać wspólnika, który chce ręczyć swoim majątkiem osobistym nasze przedsięwzięcie. Najpopularniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zawiązanie tak zwanej spółki cywilnej. Jest to rodzaj umowy opartej o kodeks cywilno-prawny. Taka spółka ma oczywiście pewnego rodzaju charakter prawny. Przede wszystkim nie jest to twór posiadający osobowości prawnej. Wręcz przeciwnie nie jest to też żadnego rodzaju jednostka organizacyjna. Nie można, więc traktować takie działalności gospodarczej, jako oddzielny byt prawny. Aby spółka cywilna mogła być zawarta potrzebnych jest, co najmniej dwóch wspólników, którzy ręczą podpisując stosowną umowę swoim majątkiem. Zobowiązują się oni również do bezwzględnego działania na rzecz spółki oraz jej rozwoju. Jeżeli jeden ze wspólników zarzuci drugiemu działanie na niekorzyść może dojść do sprawy sądowej oraz wielu konsekwencji prawnych. Aby umowa cywilna była ważna musi zostać sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W razie jakichkolwiek problemów ma ona stanowić dowód zawartych pomiędzy wspólnikami porozumień. Według prawa żaden ze wspólników nie ma prawa rozporządzać majątkiem drugiego. Wszystko, co należy do spółki należy do wszystkich jej wspólników i tylko wszyscy wspólnicy mogą decydować o tym, co posiadają.