Czy portale społecznościowe są miejscem dla biznesu

Początkowo, portale społecznościowe były pomyślane jako miejsce do kontaktów pomiędzy internautami. Skierowane do pewnych grup, pozwalające na odnawianie starych znajomości, na zawieranie nowych. Każdy z internautów mógł wprowadzić na forum swoich znajomych, wszystkie działania prowadziły do powiększania kręgu znajomych i przyjaciół w obrębie jednej z grup. Powstające portale zaczęły przyciągać do siebie biznes. Pierwsze zainteresowały się nimi media. Chyba nie ma już programu, który nie odwoływałby się do portali społecznościowych. Na ich forach odbywają się dyskusje, internauci zamieszczają na nich swoje opinie, komentarze. Zamieszczane są reklamy, kierowane do konkretnych odbiorców. Zapoznając się z użytkownikami portali społecznościowych, przedstawiciele biznesu dokładnie znają potrzeby danych grup społecznościowych, wiekowych, są więc w stanie skierować bezpośrednio do nich swoje konkretne produkty. Dawniej, w celu rozpoznania potrzeb i preferencji niezbędne były ankiety. Teraz, wystarczy wejść na jeden z portali, aby w krótkim czasie zorientować się do kogo skierować konkretny produkt. Działy marketingu mają uproszczone zadanie. Szybciej i łatwiej jest stworzyć kampanię reklamową, wiedząc czego oczekują klienci. Internet daje biznesowi wiele korzystnych rozwiązań, podpowiedzi, co w efekcie przekłada się na pieniądze dla działających w nim firm.