Co należy wiedzieć o zakładaniu firmy

W potocznym rozumieniu mianem firmy określa się przedsiębiorstwo, którego celem jest osiągnięcie mocnej pozycji rynkowej i wypracowanie finansowego zysku. Działalność firmy można prowadzić na dowolnym polu: usługowym, handlowym czy produkcyjnym, lub którymkolwiek innym z długiej listy potencjalnych możliwości. Sektor gospodarki jest o tyle istotny dla zakładania i prowadzenia firmy, że związany z nim jest określenie właściwej formy prawnej. Zasadniczy podział form prawnych to osoba fizyczna i prawna. Jeśli planowana działalność gospodarcza zakłada niewielką skalę, to najlepszą opcją wyboru staje się przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej. Do zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć to, że wymagania finansowe są niewielkie. Dlatego najlepiej nadaje się do takiej działalności, której rynkowy zakres jest nieznaczny. Szczególnie sektor usługowy stanowi odpowiednią dziedzinę dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Stosunkowo łatwo można założyć tego rodzaju aktywność, dzięki czemu skraca się droga od pomysłu na biznes do jego uruchomienia. Rozpoczęcie działalności zaczyna się od zgłoszenia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy. Można ją zgłaszać także zdalnie za pomocą systemu teleinformatycznego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.